Bank Indonesia moet als concurrente crediteur in faillissement Indover worden toegelaten


Indover, is een Nederlandse bank. Bank Indonesia (BI) was vanaf de oprichting haar enige aandeelhouder. Indover heeft tot 1997 naar tevredenheid gefunctioneerd. In de loop van 1997 is in Oost-Azië een financiële crisis uitgebroken en Indover is in liquiditeitsproblemen geraakt. BI heeft in de daaropvolgende jaren garanties afgegeven, die inhouden dat zolang BI 100% aandeelhoudster is van Indover zij ervoor zal zorgen dat Indover aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Als gevolg van de financiële crisis in 2008 raakt Indover in nog…

Verder lezen
Terug naar overzicht