Bank mocht zakelijk krediet opzeggen


C Assurantiën heeft in 2004, 2005 en 2006 overeenkomsten gesloten met Postbank NV (met als rechtsopvolger ING Bank) tot kredietverlening, ter financiering van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening.Op 20 februari 2009 breidt C de reeds lopende kredietfaciliteit uit met een ING Investeringskrediet. In de offerte zijn onder meer van toepassing verklaard de Algemene bepalingen van kredietverlening (ABK).

Op 2 maart 2012 constateert ING dat C het limiet op de zakelijke rekening heeft overschreden en verzoekt hem het krediet aan te zuiveren vóór 16 maart 2012. …

Verder lezen
Terug naar overzicht