Bank niet aansprakelijk voor schade geleden door fraude door derden


De rechtbank oordeelt dat tussen eiser en ING geen adviesrelatie bestond en de bank niet aansprakelijk is voor de schade die eiser heeft geleden door frauduleuze praktijken van derden.

Achtergrond
ING heeft in 2010 een dollarrekening en een rekening-courant rekening voor eiser geopend, nadat deze meldde dat hij uit een investering uit het verleden vele miljoenen US-dollars zou ontvangen. Eiser heeft een SWIFT-document overlegd, dat een weergave bevatte van een overboeking van USD vier miljoen van Deutsche Bank naar ING ten gunste van eiser. …

Verder lezen
Terug naar overzicht