Bank schendt zorgplicht met overeenkomen ontruimingsbeding


Waar de bank door de verkregen extra zekerheden geen substantiële risico’s liep, zette eiseres haar hele bestaan min of meer op het spel. Zo ver had de bank het niet mogen laten komen. Op grond van de op de bank rustende zorgplicht had de bank eiseres ervan moeten weerhouden in te stemmen met het ontruimingsbeding.
 
Feiten
Eiseres is gehuwd geweest met echtgenoot, overleden in 2006. Eiseres en haar echtgenoot waren eigenaar van een perceel grond waarop een woonhuis en een tuinderij/hoveniersbedrijf waren gevestigd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht