Banken accepteren nieuw model levenstestament


Vanaf 1 april accepteren alle banken de financiële volmacht uit een levenstestament. Hierover hebben de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) overeenstemming bereikt. De onduidelijkheid die bij banken bestond of iemand wel of niet de volledige zeggenschap heeft over de financiën van een derde, behoort hiermee tot het verleden. Levenstestamenten die gemaakt worden volgens het nieuwe model worden door alle banken geaccepteerd.

Voor banken was de inhoud van het levenstestament soms praktisch niet uitvoerbaar, bijvoorbeeld wanneer er meerdere gevolmachtigden zijn die alleen samen mogen handelen. Een bank kan immers niet zien of de gevolmachtigden samen achter de computer zitten om te internetbankieren, of met zijn tweeën bij de geldautomaat staan om geld te pinnen. Gevolg daarvan was dat banken soms niet met het levenstestament konden werken.

Dat probleem is nu opgelost. In overleg met de KNB, NVB en de grote banken is het model voor levenstestamenten op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Zo wordt expliciet aandacht besteed aan de reden die iemand heeft met het maken van het levenstestament. Daarnaast krijgt de gevolmachtigde nu de ruimst mogelijke bevoegdheden, ook als er meerdere gevolmachtigden zijn. Hierdoor hoeven banken niet meer te controleren of degene die betalingen doet via internetbankieren of een geldautomaat dat wel mag.

Om mogelijk misbruik van de ruimere bevoegdheden van de gevolmachtigde tegen te gaan, is een andere beschermingsregeling ingebouwd: de bepalingen over rekening en verantwoording en toezicht zijn sterk uitgebreid.

Bron: KNB

Verder lezen
Terug naar overzicht