Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Arriva, Veolia en Connexxion samenspannen tegen NS


Staatssecretaris Mansveld heeft op 11 maart jl. vragen van het Kamerlid Hoogland beantwoord over het bericht in de Volkskrant dat de vervoerders Arriva, Veolia en Connexxion samenspannen tegen NS.

Op de vraag of de staatssecretaris bereid is te laten onderzoeken of er geheime afspraken gemaakt zijn tussen de openbaarvervoerbedrijven in de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), antwoordt zij dat het niet aan haar is maar aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om als onafhankelijke toezichthouder te beoordelen of er aanleiding is om een onderzoek te starten naar een mogelijke overtreding van de Mededingingswet. De ACM kan op basis van haar bevoegdheid zelf een onderzoek starten of op basis van een klacht onderzoek doen. Als de Mededingingswet wordt overtreden, kan de ACM daartegen optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van een boete.

Op de vraag of zij de mening deelt dat onderlinge afspraken, kartelvorming en het bevorderen van rechtszaken tegen één partij een vervoerder moeten diskwalificeren om op de Nederlandse openbaarvervoermarkt te kunnen functioneren, antwoordt zij dat op basis van de Aanbestedingswet 2012 een aanbestedende dienst die een overheidsopdracht voor openbaar vervoersdiensten wil plaatsen, een vervoerder kan uitsluiten van de opdracht als de vervoerder onherroepelijk is veroordeeld voor een overtreding van de Mededingingswet.

Verder lezen
Terug naar overzicht