Beantwoording vragen erfbelasting over een niet verkochte woning


Naar aanleiding van vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning heeft de staatssecretaris van Financiën een antwoordbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Samengevat komt het erop neer dat in de periode 1 januari 2012 tot 1 mei 2012 528 verzoeken om uitstel van erfbelasting in verband met een onverkocht huis zijn binnengekomen. Daarvan zijn er nog 87 in behandeling en in 441 gevallen is uitstel van betaling verleend. Volgens de staatssecretaris blijkt uit de praktijk dat de ontvangers in bijna alle gevallen voor de betaling van een aanslag erfbelasting, als sprake is van een erfenis die bestaat uit een niet verkochte woning, het reguliere uitstel van één jaar verlengen, gelet op de situatie op de woningmarkt. Het is derhalve volgens de staatssecretaris niet nodig om nadere maatregelen te treffen.
Brief van 6 juni 2012, nr. DGB2012/2952U

Verder lezen
Terug naar overzicht