Beboete vennootschap geen feitelijk of functioneel dader van marktmanipulatie


Gezien de transactiegegevens en de overige door A aangeleverde stukken staat vast dat de transacties op basis waarvan de AFM aan A een boete heeft opgelegd, uitgevoerd zijn door en ten bate gekomen zijn van D. A is, anders dan in het boetebesluit is opgenomen, derhalve niet de rechtspersoon die de gestelde overtreding van art. 5:58 Wft heeft gepleegd. De AFM heeft ten onrechte geoordeeld dat A in het voorliggende geval kon worden aangemerkt als functioneel dader.

Feiten
A exploiteert een onderneming die voor eigen rekening…

Verder lezen
Terug naar overzicht