Bedenkingen over interdisciplinaire samenwerking (2002.42.2241)


De auteur is notaris te Antwerpen en erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat; vanuit die invalshoek becommentarieert hij de discussie in Nederland over IDS. Hij merkt op dat deze discussie doorkruist wordt door de evaluatie van de gevolgen van de nieuwe marktgerichte Notariswet, waarbij klachten over harde concurrentie die de collegialiteit ondergraaft en over hoge drempels vanwege hoge tarieven in de familiepraktijk worden gehoord.

Hij noemt als kernvraag in de discussie over IDS: als het notariaat een elastisch ambt is, hoever reikt dan de elasticiteit? …

Verder lezen