Beding van gemeente voor verhaal van kosten planschade nietig


K koopt van de gemeente G een perceel voor de bouw van woningen. Omdat het bestemmingsplan dit niet toestaat, verzoekt K aan G om medewerking voor de wijziging en/of vrijstelling van het bestemmingsplan. G zegt dit toe op voorwaarde dat K eventuele planschade ex artikel 49 WRO voor zijn rekening neemt. K stemt hiermee in. Onder meer wordt overeengekomen dat in geval van planschade regres van G op K mogelijk is. Ten minste één belanghebbende verzoekt planschadevergoeding. K vordert vervolgens nietigverklaring van het regresbeding. Anders…

Verder lezen