Bedongen schadevergoeding na opzegging huur


Op grond van art. 39 Fw kunnen zowel de curator en de verhuurder bij faillissement van de huurder de huurovereenkomst opzeggen met een termijn van ten hoogste drie maanden. De huurprijs is vanaf de faillietverklaring een boedelschuld. Een dergelijke opzegging is een regelmatige wijze van beëindiging van de huurovereenkomst die geen recht geeft op een schadevergoeding ten opzichte van de boedel. Ook niet indien een schadevergoeding contractueel is bedongen. Een bankgarantie van een derde blijft daarom ook afdwingbaar tenzij anders is bedongen. Een derde kan een eventuele regresvordering ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht