Bedrijfsopvolging in het nieuwe erfrecht (2000.50.2442)


Wanneer een ondernemer onder het nieuwe erfrecht zonder testament overlijdt met achterlating van een echtgenoot en kinderen, vererft de nagelaten onderneming op grond van de wettelijke verdeling naar de langstlevende echtgenoot. Als dit niet de bedoeling is, omdat een van de kinderen het bedrijf wil voortzetten, moet de langstlevende binnen drie maanden de wettelijke verdeling ongedaan maken. In dat geval kan het bedrijf aan het betreffende kind worden toegedeeld. Een andere mogelijkheid is dat het kind op grond van een zwaarwegend belang van de langstlevende kan vorderen dat de…

Verder lezen