Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet (2002.42.3232)


Met ingang van 1 januari 2002 is de faciliteit voor bedrijfsopvolging in de Successiewet opgenomen (artt. 35b en 35c SW). De faciliteit is van toepassing op degene die ondernemingsvermogen verkrijgt, alsmede op degene die a.b.-aandelen (of winstbewijzen) verkrijgt in een actieve vennootschap. Het voordeel van de lagere waardering (70% van de going-concernwaarde) komt toe aan de voortzetter van de onderneming. Een bezwaar hiertegen is dat de verkrijger een hogere netto-verkrijging heeft (over een deel van…

Verder lezen