Bedrijfsopvolgingsregeling geldt niet voor vastgoedvennootschap


X c.s. hebben in 2011 aandelen in een BV geërfd. Tot het vermogen van de BV behoren diverse onroerende zaken die in het verleden door de erflater en diens broer zijn ontwikkeld. Verder bezit de BV drie bedrijfsverzamelgebouwen die de BV tussen 2003 en 2012 in fasen heeft ontwikkeld. Daarnaast behoorden tot het vermogen van de BV vier bedrijfsunits die in ruwbouw zijn aangekocht en in opdracht van de BV zijn afgebouwd. In tegenstelling tot de rechtbank oordeelt het hof dat X c.s. niet aannemelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht