Bedrijfsopvolgingsregeling wel voor projectontwikkeling maar niet voor verhuur


X heeft in 2014 een certificaat van een aandeel in een BV geschonken gekregen. Tot het (geconsolideerde) vermogen van de BV behoren onroerende zaken die voor het ene deel samenhangen met projectontwikkeling en bouwactiviteiten van de BV en voor het andere deel samenhangen met verhuuractiviteiten van de BV. De inspecteur heeft alleen voor het vermogen dat ziet op projectontwikkeling en bouwactiviteiten de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van artikel 35b e.v. SW toegekend en niet voor het vermogen dat ziet op verhuuractiviteiten.

Volgens de Rechtbank is dit onderscheid terecht omdat X…

Verder lezen