Bedrijfsoverdracht in de landbouw ‘in ontwikkeling’ (1998.43.2894)


In een arrest van de Hoge Raad van 12 november 1997, handelend over een agrarische bedrijfsoverdracht, is uitgesproken dat de agrarische waarde niet bepalend is voor de berekening van de stakingswinst. De waarde in het vrije economische verkeer dient in deze als uitgangspunt. Schrijver behandelt de vraag welke betekenis dit arrest heeft voor de waardebepaling van de landbouwonderneming in het kader van de verdeling van een nalatenschap of een huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Uit het arrest van Hof Amsterdam van 23 november 1995 (JBN 1996, nr 52) volgt…

Verder lezen