Bedrijfsoverdracht onder de Wet IB 2001 (2001.39.3260)


Een fiscaal geruisloze overdracht van een IB-onderneming is onder de Wet IB 2001 alleen mogelijk indien de onderneming wordt overgedragen aan degene met wie de overdrager gedurende ten minste 36 maanden voorafgaande aan de overdracht een samenwerkingsverband (maatschap/vof) heeft gevormd (art. 3.63 Wet IB 2001). De voortzetter moet kwalificeren als ‘echte’ ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001. De overdrager mag ook winstgenieter zijn (bijvoorbeeld commanditaire vennoot).

Op grond van het overgangsrecht kunnen…

Verder lezen