Bedrijfsruimterecht blijft verdeeld (2000.11.2097)


Op 1 september 1999 werd het wetsvoorstel ingetrokken dat beoogde alle bedrijfsruimten (1624-ruimte) en de zogenaamde huurwetruimten onder één paraplu in het BW onder te brengen. De bestaande tweedeling, die het toepasselijke huurregime en de wijze van procederen beïnvloedt, zal voorlopig dus blijven bestaan.

In een arrest van 12 oktober 1999, RvdW 1999,153 oordeelde de Hoge Raad in een zaak waar de verhuurder een sportvereniging die een terrein had gehuurd de huur opzegde overeenkomstig de regels van de huurwetbedrijfsruimte, dat het zwaartepunt van…

Verder lezen