Bedrijfssparen voor een dga?


Een werknemer kan fiscaal-gefacilieerd sparen bij zijn werkgever.

Ingevolge de premiespaarregeling stort hij jaarlijks uit zijn nettoloon een bedrag op een geblokkeerde spaarrekening. Zijn werkgever kent hierover een onbelaste premie toe van maximaal ƒ 1.158, doch hij mag ten hoogste het spaarbedrag verdubbelen. Bij de spaarloonregeling zet de werknemer maximaal ƒ 1.736 van zijn brutoloon onbelast opzij, maar de werkgever is hierover 10% loonheffing verschuldigd (onder de Wet IB 2001 wordt deze eindheffing 15%; deze heffing geldt dan ook…

Verder lezen