Bedrijven melden afvalstoffen voortaan bij Rijkswaterstaat


Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor hebben Rijk, IPO en VNG het convenant melden bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen 2017 gesloten.

In de Wet milieubeheer zijn bedrijven aangewezen die bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst nemen en/of afgeven. Zij zijn verplicht dit te melden aan de landelijke meldinstantie die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen. De manier van melden blijft hetzelfde…

Verder lezen
Terug naar overzicht