Beëindiging van huurovereenkomsten door de verhuurder (2003.51.2588)


De (on)mogelijkheden om tot huurbeëindiging te komen zijn zeer afhankelijk van het soort huurobject: woonruimte, 290-bedrijfsruimte (middenstandsbedrijfsruimte), 230a-(bedrijfs)ruimte (overige ruimtes) en andere verhuurbare goederen (de restcategorie).

Allereerst wordt kort ingegaan op deze vier categorieën huurobjecten en het daarbij behorende wettelijke regime. Vervolgens worden, per categorie, de mogelijkheden besproken voor de verhuurder om tot huurbeëindiging te komen en de moeilijkheden waarop de verhuurder hierbij kan stuiten.

- De verhuurder van woonruimte is bij opzegging van…

Verder lezen