Beeldend kunstenaar met jarenlang verlies heeft geen bron van inkomen


Samenvatting

Belanghebbende verricht activiteiten als beeldend kunstenaar. In de jaren 2005 t/m 2014 heeft hij louter negatieve resultaten behaald. Ook met betrekking tot het onderhavige jaar (2011) stelt belanghebbende dat hij ondernemer is voor de inkomstenbelasting ter zake van zijn kunstenaarsactiviteiten, waaronder zijn (online) galerie. Evenals de inspecteur en Rechtbank Gelderland 7 juni 2016, nr. 15/1808, ECLI:NL:RBGEL:2016:3014, is het hof echter van oordeel dat er geen sprake is van een bron van inkomen, omdat een objectieve winstverwachting ontbreekt. De aard van de activiteiten, die goeddeels bestaan uit de verkoop van (reproducties van) originele kunstwerken van belanghebbende zelf, maakt niet dat een objectieve winstverwachting reeds op voorhand aannemelijk moet worden geacht. Bovendien heeft belanghebbende in een reeks van jaren nimmer positieve resultaten behaald. De verkoop in 2011 van twee schilderijen tegen aanzienlijke bedragen doet daaraan niet af. Het betreft een incidentele omzetpost. Hiermee is geen opwaartse lijn ingezet. Voorts oordeelt het hof dat een tussen partijen in 2005 gesloten vaststellingsovereenkomst inzake de aftrek van extra vervoerskosten wegens invaliditeit door de inspecteur in 2010 rechtsgeldig is beëindigd. Belanghebbende heeft geen recht op de extra door hem geclaimde specifieke zorgkosten.

(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

Belanghebbende is beeldend kunstenaar en neemt in zijn aangiftes IB/PVV het standpunt in dat hij ondernemer is. Van 2005 tot en met 2014 maakt hij jaarlijks verlies. Reden voor de inspecteur om het ondernemerschap te betwisten. Volgens HR 24 juni 2011, nr. 10/01299, NTFR 2011/1705, met commentaar van Bruins Slot moet de…

Verder lezen
Terug naar overzicht