Begrafeniskosten niet aftrekbaar bij erflaatster (2002.39.3215)


Op 18 mei 1991 is A overleden. Enig erfgenaam is X. X heeft in de overlijdensaangifte van A de begrafeniskosten als buitengewone lasten opgevoerd die niet worden geaccordeerd door de inspecteur. X beroept zich vervolgens op de resolutie van 14 oktober 1983 waarin voor erfgenamen een keuzemogelijkheid is opgenomen om postuum uitbetaald loon in de inkomstenbelasting te betrekken bij de erflater.

Het Hof geeft de inspecteur gelijk en bepaalt dat onderhavige resolutie slechts ziet op postuum loon en niet geldt voor postume uitgaven (zie ook Notafax 2002, nr 189…

Verder lezen