Beheer voor BBL is voor BTW niet relevant (2001.27.3187)


In een besluit van 10 september 1991, nr VB91/1972, V-N 1991, blz. 2541 stelde de staatssecretaris van Financiën dat het beheer van grond door agrariërs in het kader van een met het Bureau Beheer Landbouwgronden gesloten overeenkomst kwalificeert als een met BTW belaste dienst. Hij keurde goed dat BTW-heffing achterwege blijft mits de agrariër gebruik maakt van de landbouwvrijstelling in de omzetbelasting.

Dit besluit is ingetrokken naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie EG (Mohr BNB 1997/32c en…

Verder lezen