Beheers-BV verricht geen BTW-dienst aan maatschap (2001.16.3111)


A is internist. Via een holding-BV en een werk-BV behoort hij tot een maatschap van internisten. De aan de werk-BV toekomende winst wordt jaarlijks doorgestoten naar de holding-BV. De holding-BV is naast directeur van de werk-BV actief in de veehouderij. Voor de omzetbelasting is er geen sprake van een fiscale eenheid omdat economische verwevenheid ontbreekt. Vraag is of de holding-BV een dienst heeft verricht aan de werk-BV welke is onderworpen aan BTW. Hof…

Verder lezen