Behoud kunstbezit, musea en de Successiewet (1999.26.3267)


De auteur bespreekt twee maatregelen die sinds 1 januari 1997 in de Successiewet zijn opgenomen om belangrijke kunstvoorwerpen voor Nederland te behouden. Op grond van art. 67 lid 3 SW kan kwijtschelding van successierecht worden verleend wanneer roerende voorwerpen uit de nalatenschap met een nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang worden overgedragen aan de Staat. Er wordt dan 120 procent van de waarde van het kunstwerk kwijtgescholden. Zie ook FBN 1998, nr 23. Ter bevordering van de rechtszekerheid wordt de eigenaar de mogelijkheid geboden om tijdens leven het voorwerp…

Verder lezen