Bekendmaking geharmoniseerde normen persoonlijke beschermingsmiddelen


Op communautair niveau is een regeling vastgesteld voor de goedkeuring van zogeheten geharmoniseerde normen. De geharmonieerde normen zijn bedoeld om fabrikanten te helpen bij het naleven van de essentiële eisen die worden gesteld in Europese regelgeving.

De Europese Commissie heeft de titels van geharmoniseerde normen bekend gemaakt in het kader van Richtlijn 89/686/EEG met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.

Publicatieblad EU C 445 van 12 december 2014, p. 15

Mededeling 2014/C 445/03van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89…

Verder lezen
Terug naar overzicht