Bekendmaking normen speelgoed


In Richtlijn 2009/48/EG zijn eisen vastgesteld voor de veiligheid van speelgoed. Om fabrikanten te helpen aan te tonen dat is voldaan aan de veiligheidseisen, zijn op communautair niveau geharmoniseerde normen vastgesteld. Onlangs heeft de Europese Commissie weer titels en referentienummers bekend gemaakt van geharmoniseerde normen in het kader van deze richtlijn. 

Publicatieblad EU C 181 van 13 juni 2014, p. 1 
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

Verder lezen
Terug naar overzicht