Bekendmaking normen speelgoed


Om de veiligheid van speelgoed te verzekeren zijn in Richtlijn 2009/48/EG essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vastgesteld. Deze richtlijn legt slechts algemene eisen vast, die voor bepaalde categorieën speelgoed worden aangevuld met een reeks meer specifieke eisen.

Om fabrikanten te helpen aan te tonen dat is voldaan aan de essentiële eisen, zijn op communautair niveau geharmoniseerde normen vastgesteld. De Europese Commissie heeft nu titels en referentienummers bekend gemaakt van geharmoniseerde normen.

 

Publicatieblad EU C 87 van 13 maart 2015, p. 9

Mededeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht