Bekorte verlenging uithuisplaatsing met opdracht aan GI en pleegouders


Het hof heeft de indruk dat er bij de GI en de pleegouders onvoldoende bereidheid is geweest de moeder in de gelegenheid te stellen een haar toekomende plaats in het leven van de kinderen in te nemen. Het hof geeft hen daarom de opdracht hier de komende tijd onverwijld en onverkort aan mee te werken.

De feiten
Uit de - inmiddels verbroken - affectieve relatie tussen M en V is in 2013 een tweeling geboren, over wie V het eenhoofdig ouderlijk gezag uitoefent. In februari 2014 worden de kinderen onder toezicht…

Verder lezen
Terug naar overzicht