Belang recent deskundigenoordeel onderstreept door Hof Arnhem-Leeuwarden


In de lagere rechtspraak is al verschillende malen geoordeeld dat de vereisten van art. 7:671b lid 5 onder a en b cumulatief zijn. De werkgever die ontbinding verzoekt vanwege het verwijtbaar niet meewerken aan de re-integratie zal:

a) de werknemer eerst schriftelijk moeten manen tot nakoming van zijn verplichtingen of om die reden het loon moeten staken en
b) moeten beschikken over een verklaring ter zake van een deskundige als bedoeld in art. 7:629a BW, tenzij het overleggen van deze verklaring in…

Verder lezen
Terug naar overzicht