Belangenafweging: participatie hoeft niet te worden ingekocht bij einde lidmaatschap golfvereniging


Vennootschap G exploiteert een golfbaan, waarop de leden van golfvereniging N spelen. Eiser is van 2001 tot 2015 lid geweest van N. Naast het lidmaatschapsgeld heeft eiser bij aanvang van het lidmaatschap, op grond van het Participatiereglement, een participatie van € 2.500 genomen. Hij vordert thans dit bedrag terug. De kantonrechter wijst de vordering af, oordelend dat de bepaling in de algemene voorwaarden (waarin G zich uitdrukkelijk niet heeft verplicht tot het inkopen van participatiebewijzen, indien geen nieuw lid de participatie kan overnemen…

Verder lezen
Terug naar overzicht