Belangenverstrengeling bij het dienen van twee heren


Als vastgoedadviesbureau bemiddelt en belegt X in onroerend goed. Tevens voert hij het beheer over onroerend goed waaronder dat van K. Bij de aankoop van een kantoorpand van V bemiddelt X namens K, tegen een courtage van 1% van de koopprijs. Ten behoeve van het tot stand brengen van de koop verricht X ook werkzaamheden voor V, zoals het beoordelen van documenten die op de voorgenomen verkoop betrekking hebben. X is bij V geïntroduceerd door Z aan wie V de opdracht tot bemiddeling bij de verkoop had verleend…

Verder lezen