Belangenverstrengeling en chantage (1997.43.2409)


Het College van Beroep concludeert dat de notaris, die als partij-adviseur optreedt voor zijn partner in een kwestie met haar ex-echtgenoot betreffende de echtscheiding, in de gegeven omstandigheden in strijd heeft gehandeld met hetgeen in zijn ambt betaamt. Hij heeft afbreuk gedaan aan het vertrouwen in het notariaat.

H.M. Sasse

College van Beroep KNB; 16 juni 1997; WPNR 1997/6284 blz. 647

Verder lezen