Belanghebbende, ABRvS 17 juni 2015, zaaknummer 201500873/1/R6


In beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Luchthavengebied Noord”, welk plan onder meer voorziet in een definitieve juridisch planologische regeling voor het met een tijdelijke omgevingsvergunning opgerichte veiligheidscentrum “Twente Safety Campus”, ligt de vraag voor of de vereniging Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (de vereniging) als belanghebbende als bedoeld in art. 1:2, leden 1 en 3 Awb kan worden aangemerkt. De Afdeling vindt van niet. Zij overweegt hiertoe onder verwijzing naar de totstandkomingsgeschiedenis van art. 1:2, lid 3 Awb…

Verder lezen
Terug naar overzicht