Belanghebbende ABRvS 4 februari 2015, zaaknummer 201308487/1/R3


De raad betoogt in beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Offem-Zuid” en het gelijknamige exploitatieplan dat het beroep van Campri Vastgoed niet-ontvankelijk is omdat zij geen belanghebbende is bij deze plannen. Campri Vastgoed heeft namelijk geen gronden in het plangebied en de intentieovereenkomst met de gemeente over de gezamenlijke ontwikkeling en realisering van het plangebied is geen grondexploitatieovereenkomst als bedoeld in art. 8.2, lid 4 Wet ruimtelijke ordening. De Afdeling volgt de raad hierin niet. De Afdeling overweegt in dit verband…

Verder lezen
Terug naar overzicht