Belanghebbende, ABRvS 5 augustus 2015, zaaknummer 201402808/1/R2


Beroep tegen een op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 verleende vergunning. Appellant woont op een locatie in Someren-Heide en exploiteert aldaar een recreatiebedrijf. Zijn perceel ligt op geruime afstand van de veehouderij. Tussen zijn perceel en de veehouderij bevinden zich bebouwing en bomen. Gelet op het voorgaande alsmede gelet op de aard en omvang van de activiteit waarop de vergunning betrekking heeft, acht de Afdeling niet aannemelijk dat ter plaatse van het perceel van appellant nadelige gevolgen van de in de vergunningaanvraag genoemde activiteit kunnen worden ondervonden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht