Belanghebbende is gebonden aan ter zitting van rechtbank gesloten vaststellingsovereenkomst


Samenvatting

Aan belanghebbende is een reeks van navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting opgelegd met boetes. In de procedure voor Rechtbank Arnhem (9 november 2006, nr. 06/03246) is – op voorstel van de rechtbank – een compromis gesloten met betrekking tot de navorderingsaanslagen en boetebeschikkingen. In hoger beroep stelt belanghebbende echter dat dit compromis alleen zou gelden indien de rechtbank zijn verweer inzake het ontbreken van een nieuw feit zou verwerpen. De inspecteur betwist deze lezing. Volgens hem is ook de kwestie van het nieuwe feit besproken. Hof Arnhem (NTFR 2007/2192) heeft uit de uitspraak en het proces-verbaal afgeleid dat de vaststellingsovereenkomst niet is gesloten onder voorbehoud van de door belanghebbende genoemde voorwaarde. De inspecteur heeft redelijkerwijs mogen begrijpen dat belanghebbende instemde met de door de rechtbank geformuleerde overeenkomst. In dat geval kan belanghebbende zich er tegenover de inspecteur niet op beroepen dat zijn wil niet overeenstemde met de ter zitting afgelegde instemmende verklaring. Belanghebbende is gebonden aan de vaststellingsovereenkomst, zodat zijn inhoudelijke klachten in appel niet kunnen worden behandeld.

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht