Belanghebbende heeft wel de vereiste aangifte gedaan


Samenvatting

Belanghebbende exploiteert een cafetaria. De inspecteur stelt dat er met belanghebbende afspraken zijn gemaakt dat een door de inspecteur voor één kwartaal van een boekjaar vastgesteld brutowinstpercentage voor het gehele boekjaar zou worden gehanteerd. Uit de door hem opgestelde berekeningen blijkt dat sprake is van niet verantwoorde omzetten, waardoor belanghebbende de vereiste aangifte niet heeft gedaan. Belanghebbende betwist dat dergelijke afspraken zijn gemaakt. De inspecteur maakt volgens het hof niet aannemelijk dat de gestelde afspraken, die niet schriftelijk zijn vastgelegd, zijn gemaakt. In dat geval resteert er slechts één berekening voor één kwartaal in 2000 welke berekening op een mogelijk onjuiste omzetverantwoording wijst. Zulks is naar het oordeel van het hof echter onvoldoende bewijs voor de stelling van de inspecteur dat de vereiste aangifte niet is gedaan, omdat dan zou moeten vaststaan dat de werkelijk behaalde omzet in dat tijdvak zowel absoluut als relatief gezien aanzienlijk hoger is dan de aangegeven omzet. Het gelijk is aan belanghebbende.

(Hoger beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht