Belanghebbende hoofdelijk aansprakelijk voor schulden vof, ondanks echtscheidingsconvenant


Samenvatting

Belanghebbende en zijn toenmalige echtgenote waren in 2008 en 2009 vennoten in een vof. Na de echtscheiding is de vof als eenmanszaak voortgezet door de ex-echtgenote. In het echtscheidingsconvenant is afgesproken dat de ex-echtgenote de schulden van de vof als haar eigen schulden zal voldoen en dat fiscale claims betreffende de vof tot en met 31 december 2010 voor rekening komen van beide partijen, ieder een gelijk deel.

Aan de vof zijn over de tijdvakken 2008 en 2009 naheffingsaanslagen OB opgelegd. Omdat deze onbetaald zijn gebleven, wordt belanghebbende voor deze schulden aansprakelijk gesteld en wordt conservatoir beslag gelegd op een vordering die belanghebbende heeft op de Staat. De rechtbank oordeelt dat tegen het conservatoir beslag geen beroep openstaat bij de rechtbank. De civiele rechter is bevoegd. Belanghebbende is voorts terecht aansprakelijk gesteld, aldus de rechtbank. Belanghebbende was vennoot van de vof en is dan hoofdelijk aansprakelijk. Dat de vof door de ex-echtgenote is voortgezet als een eenmanszaak en dat afspraken zijn gemaakt over de betaling van de schulden doet daaraan niets af. Het echtscheidingsconvenant bindt niet derden, enkel de partijen die bij het convenant betrokken zijn. Belanghebbende is ook terecht aansprakelijk gesteld voor het belopen van invorderingskosten en invorderingsrente.

(Beroep ongegrond.)

Commentaar

Een begrijpelijke uitspraak en interessant vanwege het door elkaar heen lopen van civiele en fiscale aspecten, zoals vaker bij ‘ontvangersaangelegenheden’. Het is zaak voor belanghebbende om deze aspecten goed van elkaar te blijven onderscheiden. Ook vanwege het verschil in de rechtsgang die gevolgd moet worden. Al met al is het zuur voor belanghebbende. Hopelijk kan hij zich nog met succes wenden tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht