Belanghebbende misbruikt wrakingsinstrument


Samenvatting

Na mededeling dat de beslissing in haar zaak op 11 december 2009 in het openbaar zal worden uitgesproken, heeft belanghebbende de leden D.G. van Vliet, P. Lourens, C.B. Bavinck, A.R. Leemreis en E.N. Punt gewraakt. Voorts heeft belanghebbende de leden van de wrakingskamer van de Hoge Raad, de behandelend advocaat-generaal, de griffier en diverse medewerkers van de griffie gewraakt.

Kern van de klacht van belanghebbende is dat aan haar in de hoofdzaak niet alle relevante gedingstukken zijn toegestuurd. De wrakingskamer is van oordeel dat het tweede wrakingsverzoek misbruik oplevert en het eerste moet worden afgewezen, omdat de door belanghebbende aangevoerde grond, wat overigens daarvan zij, geen feiten of omstandigheden behelst die erop wijzen dat de rechterlijke onpartijdigheid van de genoemde raadsheren schade zou kunnen lijden. Verder is de Hoge Raad van oordeel dat belanghebbende de bevoegdheid wrakingsverzoeken in te dienen misbruikt. Daarom bepaalt de Hoge Raad dat een volgend wrakingsverzoek van belanghebbende in de onderhavige zaak niet in behandeling wordt genomen.

Feiten

1.1. Verzoeker heeft beroep in cassatie ingesteld in de zaak die bij de Derde Kamer van de Hoge Raad is ingeschreven onder nummer 07/11077. Bij brief van 3 december 2009 is aan verzoeker meegedeeld dat op 11 december 2009 ter terechtzitting de beslissing in die zaak in het openbaar zal worden uitgesproken. Tevens is daarin meegedeeld dat het arrest zal worden gewezen door de leden D.G. van Vliet, P. Lourens, C.B. Bavinck, A.R. Leemreis en E.N. Punt.

1…

Verder lezen
Terug naar overzicht