Belanghebbende voldoet aan voorwaarden margeregeling


Samenvatting

Belanghebbende is autohandelaar en wederverkoper voor de margeregeling. Belanghebbende koopt onder meer auto’s van Duitse leveranciers. De inspecteur heeft een boekenonderzoek ingesteld bij belanghebbende en daarbij onder meer onderzoek gedaan naar drie Duitse leveranciers. In de administratie van belanghebbende zaten inkoopverklaringen van de drie leveranciers. Deze leveranciers bleken bij de Duitse autoriteiten niet als ondernemer bekend en tevens niet traceerbaar. Belanghebbende is met de leveranciers in contact gekomen via een internetsite, de leveringen vonden plaats op Nederlandse parkeerplaatsen en de betalingen gingen contant. De bij de auto’s behorende Fahrzeugbrief en Abmeldebescheinigung werden voor de aanvraag van het Nederlandse kenteken opgestuurd naar de RDW. De inspecteur heeft de stelling dat deze inkopen niet zijn verricht onder de margeregeling en omzetbelasting over de inkoopprijs nageheven.

Rechtbank Breda stelt voorop dat belanghebbende de bewijslast heeft dat aan de voorwaarden voor de margeregeling is voldaan. De rechtbank oordeelt vervolgens dat aan deze bewijslast is voldaan. Niet gezegd kan worden dat de administratie niet kan dienen voor de vaststelling van de verplichtingen van belanghebbende voor de omzetbelasting. Dat de leveranciers niet als ondernemers in Duitsland bekend waren, doet daaraan niets af, omdat dit voor de margeregeling niet strikt noodzakelijk is. Op geen enkele wijze is af te leiden dat de leveranciers aftrek van voorbelasting hebben genoten.

(Beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht