Belanghebbendheid partner, ABRvS 12 november 2014, zaaknummer 201402491/1/R6


Bij besluit van 10 februari 2014 hebben de staatssecretaris van EZ en de minister van Infrastructuur en Milieu het rijksinpassingsplan "Hertogin Hedwigepolder" vastgesteld. Verweerders hebben ter uitvoering van het inpassingsplan op grond van art. 3.35, lid 1 aanhef en onder b Wet ruimtelijke ordening zes uitvoeringsbesluiten genomen. Appellant woont op een afstand van meer dan 50 kilometer van het plangebied. Appellant heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd in verband waarmee zou moeten worden geoordeeld dat ondanks deze grote afstand een objectief en persoonlijk belang van haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht