Belangrijkste wijzigingen van eigenwoningregime in de Wet IB 2001 (2002.30.3164)


- Sinds 1 januari 2001 komen ook duurzaam aan een plaats gebonden schepen en woonwagens in aanmerking voor de eigenwoningregeling.
- De woning moet als hoofdverblijf ter beschikking staan op grond van eigendom of een krachtens erfrecht verkregen zakelijk genotsrecht. Onder ‘krachtens erfrecht’ wordt verstaan een gerechtigdheid opgenomen in een testament, ontstaan bij de verdeling van de nalatenschap of gevestigd op grond van de artt. 4.19, 4.21 en 4.29 NBW.
- De kosten en lasten van de woning dienen op de…
Verder lezen