Belastbaar feit ontstaat pas bij overtreding vervreemdingsverbod (2014.46.3004)


De redactie van V-N bespreekt het arrest van de Hoge Raad betreffende de vraag op welk moment de bevoegdheid tot het opleggen van een naheffingsaanslag begint te lopen bij overtreding van de voorwaarden bij de interne reorganisatievrijstelling (zie tevens Notafax 2014/255).

In het berechte geval hield A BV in 2004 alle aandelen in B BV, die op haar beurt alle aandelen hield in C BV. Op 31 december 2004 droeg C BV een onroerende zaak over aan B BV. Voor de overdrachtsbelasting werd hierbij een beroep…

Verder lezen
Terug naar overzicht