Belaste verkrijging na ontbinding maatschap door overlijden (2008.26.3004)


De redactie van V-N gaat in op de uitspraak van Hof Arnhem (Notafax 2008, nr. 24). V en Z hadden een landbouwbedrijf in de vorm van een maatschap. Bij het overlijden van V verkreeg zijn echtgenote M op grond van de wettelijke verdeling alle goederen van de nalatenschap.
Zoon Z had op grond van de maatschapsovereenkomst het recht het aandeel van erflater in de goederen van de maatschap over te nemen. Op grond van dit beding leverde de langstlevende echtgenote M, twee woningen aan Z…

Verder lezen