Belastingadviseur van voormalige PSV-trainer in hoger beroep veroordeeld


Samenvatting

S. v.d. B., de belastingadviseur van oud PSV-directeur F. S. en voormalig voetbaltrainer G. H. van PSV, is in hoger beroep veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf van 160 uur. Het hof verwijt de belastingadviseur het medeplegen van het opzettelijk doen van onjuiste aangifen VPB door de vennootschap van de oud PSV-directeur en van onjuiste aangiften IB van de trainer. De onjuistheden kwamer er – kort gezegd – op neer dat in de aangiften VPB ten onrechte verlies op effecten was geclaimd en in de aangiften IB ten onrechte als woonplaats van de trainer België was ingevuld, terwijl dat in werkelijkheid Nederland was.

Feiten

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd, zoals deze tenlastelegging in eerste aanleg en in hoger beroep is gewijzigd, dat:

1. Primair

hij ..., tezamen en in vereniging met anderen of een ander ... opzetellijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), ... te weten (een) aangifte(n) voor de vennootschapsbelasting over ... 2001 en/of 2002, ten name gesteld van X Beheer BV, onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, immers hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) alstoen aldaar (telkens) opzettelijk – zakelijk weergegeven – op een ... ingediend aangiftebiljet vennootschapsbelasting over 2001 als vermogensverschil -40.191 euro opgegeven, als saldo fiscale winst -40.191 euro opgegeven en aan belastbare winst -36.642 euro opgegeven, terwijl die bedragen onjuist waren en ... als overige financiele activa een bedrag van 753.189…

Verder lezen
Terug naar overzicht