Belastingdienst breekt onderhandelingen over vso te abrupt af


Samenvatting

Tussen verzoekster, een groot aantal door haar beheerde bv's en de Belastingdienst bestaat een geschil over de fiscale afwikkeling van in de jaren 1999 tot en met 2001 gevormde herinvesteringsreserves. In 2008 voerden verzoekster en de Belastingdienst al ten minste twee jaar overleg teneinde tot overeenstemming te komen. Op 16 april 2008 deelt de Belastingdienst verzoekster mee dat het eerdere aanbod komt te vervallen omdat niet aan de voorwaarden van dat aanbod is voldaan. Volgens de Belastingdienst duurden de onderhandelingen door toedoen van verzoekster te lang, zodat het beëindigen van de onderhandelingen onomkeerbaar was. Na een klacht hierover van verzoekster bood de Belastingdienst op 6 juni 2008 verzoekster de gelegenheid een door de Belastingdienst aangepaste tekst voor een vaststellingsovereenkomst alsnog, uiterlijk op 30 juni 2008, in zijn geheel te accepteren. Verzoekster klaagt over de handelwijze van de Belastingdienst. Zij wijst erop dat de door de Belastingdienst aangebrachte wijzigingen in de tekst onduidelijkheden bevatten en dat daarin een onjuistheid voorkwam.

De Nationale ombudsman overweegt dat het begrijpelijk is dat de Belastingdienst na twee jaar wenste te komen tot een afsluiting van de onderhandelingen. De Belastingdienst was er bij de aan verzoekster geboden keus de overeenkomst al dan niet te accepteren echter te gemakkelijk van uitgegaan dat er na acceptatie door verzoekster ook wilsovereenstemming tussen hen zou kunnen ontstaan in de zin dat partijen precies zouden weten welke rechten en verplichtingen voor elk van hen beiden uit de overeenkomst zouden voortvloeien. Het had op de weg van de Belastingdienst gelegen verzoekster een laatste gelegenheid te bieden op de tekst te reageren en eventueel een fatale termijn te stellen voor het totstandkomen van de vaststellingsovereenkomst.

De Nationale ombudsman doet de aanbeveling…

Verder lezen
Terug naar overzicht