Belastingdienst doet terecht beroep op geheimhoudingsplicht


Samenvatting

Verzoekster, een trust en adviesgroep, vraagt in het kader van de ingevolge de Wet Toezicht Trustkantoren op haar rustende onderzoeksplicht de Belastingdienst om informatie met betrekking tot een drietal door haar over te nemen bv's. Zij overlegt daarbij een machtiging om namens de bv's op te treden. De Belastingdienst beroept zich op de geheimhoudingsplicht van art. 67 AWR en weigert de gevraagde informatie te verstrekken. Verzoekster klaagt over deze weigering.

De Nationale ombudsman overweegt dat de Belastingdienst de informatie terecht niet heeft verstrekt. De ontheffing van de geheimhoudingsplicht uit art. 67, lid 2, AWR geldt alleen voor verstrekking van informatie aan degene op wie de gegevens betrekking hebben. De verleende machtiging doet daaraan niet af, omdat verzoekster bij het vragen van de informatie niet optrad namens de bv's die de machtiging hadden verleend, maar namens en voor zichzelf.

(Klacht in zoverre ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht