Belastingen over vermogen in de 21e eeuw (1998.12.3701)


In deze bijdrage onderzoekt Van Sonderen het voorgestelde regime voor inkomsten uit vermogen. Terwijl de vermogensbelastinggeheel wordt afgeschaft, zal (behoudens een aantal vrijstellingen) de waarde van het totale vermogen een belastingdruk kennen van 1%. Hij geeft aan dat het huidige regime faalt en dat een nieuw stelsel daarom wenselijk is. Het voorgestelde regime zal een einde maken aan bepaalde vormen van belastingarbitrage, doch zal andere vormen uitlokken. De auteur geeft een viertal voorbeelden van nieuwe arbitrage:

1. Tot een bepaald maximum kunnen beleggingen onder de…

Verder lezen